КАТАЛОЗИ

THREAD MILLINGAPPLICATION TABLEMAIN

BASS се обявява за цялостно корпоративно управление. Ориентираме се към нашите клиенти, към нашите служители, към нашите доставчици – и поддържаме отношения на доверие и уважение. Стремим се да установим дългосрочни взаимоотношения с нашите партньори, от които печелят всички.

Ние сме компания, ориентирана към процесите. Високото качество и постоянното усъвършенстване на нашите продукти и процеси са нашата дейност. Ние поемаме отговорност за околната среда и обществото.
Нашите решения не се основават на краткосрочни резултати, а се вземат с дългосрочна перспектива и с оглед на устойчивостта. Това е нашият критерий.
Поставяме си ясни цели за всеки процес в компанията и редовно се измерваме на тази основа. Например делът на нашите ученици в момента е 15% според плана.