относно BASS инструменти

BASS се отдава на цялостно корпоративно управление. Ориентираме се към нашите клиенти, служители, доставчици – и поддържаме доверчиви и уважителни отношения. Ние се стремим да установим дългосрочни печеливши взаимоотношения с нашите партньори.
Ние сме компания, ориентирана към процесите. Високото качество и постоянно подобряване на нашите продукти и процеси са наш бизнес. Ние поемаме отговорност за нашата среда и общество.
Нашите решения не се основават на краткосрочни резултати, те се вземат с дългосрочен изглед и с устойчивост. Това е нашата база за сравнение.
Поставяме ясни цели за всеки фирмен процес и редовно измерваме себе си на тази основа. Нашият дял от чираци например в момента е 15% според плана.

Видео